Police, 13.11.2019 r.

Na dole strony w załącznikach dodano 2 pliki:
odpowiedzi na pytania 13.11.2019.pdf
Przedmiar.pdf


Police, 08.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612557-N-2019
Data: 21/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Tanowska  8, 72-010  Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 328 100, e-mail powiat@policki.pl, faks 913 178 900.
Adres strony internetowej (url): www.policki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-04. godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15 godzina: 08:15

Na dole strony w załącznikach dodano 1 plik:
odpowiedzi na pytania 8.11.2019.pdf


Police, 05.11.2019 r.

Na dole strony w załącznikach dodano 2 pliki:

odpowiedzi na pytania 5.11.2019.pdf
Odp_13_opis techniczny.pdf


Police, 31.10.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 612557-N-2019
Data: 21/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Tanowska  8, 72-010  Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 328 100, e-mail powiat@policki.pl, faks 913 178 900.
Adres strony internetowej (url): www.policki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-04, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-12, godzina: 15:00

UWAGA
Na dole strony w załącznikach dodano 2 pliki:
Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania 31.10.2019.pdf
Opinia Konserwator Stobno.pdf


 Załącznik nr 6 do SIWZ z uwagi na swoją wielkość (349 MB) został umieszczony na dysku Google, do pobrania pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=1Ky9t2XDiuukVUACBgxWF9gto3m8l0hKJ