ZGŁOSZENIE BUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1-3, PRZEBUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 3 PKT 1 LIT. A, ORAZ INSTALOWANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 29 UST. 3 PKT 3 LIT. D USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI
MIEJSCOWOŚĆ: obr. Mierzyn 2
DZIAŁKA: 23/98, 23/97

INWESTOR: Elżbieta Brzeska

DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA: 24-01-2023 r.

SPOSÓB ZAKOŃCZENIA SPRAWY: ---

DATA ZAKOŃCZENIA SPRAWY: ---