ZGŁOSZENIE BUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1-3, PRZEBUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 3 PKT 1 LIT. A, ORAZ INSTALOWANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 29 UST. 3 PKT 3 LIT. D USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI
MIEJSCOWOŚĆ: Police
DZIAŁKA: 3181/5

INWESTOR: Eliza Chądzyńska

DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA: 18-09-2023 r.

SPOSÓB ZAKOŃCZENIA SPRAWY: ---

DATA ZAKOŃCZENIA SPRAWY: ---