Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Policach

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH
    Starostwo (0)
        Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Policach (1)
        Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Policach (1)
    Starosta (0)
        Zarządzenia Starosty Polickiego (0)
            2024 (23)
            2023 (47)
            2022 (42)
            2021 (58)
            2020 (93)
            2019 (45)
            2018 (49)
            2017 (44)
            2016 (40)
            2015 (41)
            2014 (39)
            2013 (34)
            2012 (26)
            2011 (43)
            2010 (52)
            2009 (36)
            2008 (29)
            2007 (20)
            2006 (15)
        Informacje (1)
        Kontakt (1)
        Obwieszczenia (2)
    Wicestarosta (0)
        Informacje (1)
        Kontakt (1)
    Członek Zarządu (0)
        Informacje (1)
        Kontakt (0)
    Sekretarz (0)
        Informacje (1)
        Kontakt (1)
    Skarbnik (0)
        Informacje (1)
        Kontakt (1)

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
    Wykaz spraw i sposób ich załatwiania (4)
    Druki i wnioski (1)
    Obsługa osób głuchoniemych (1)
    Jak wysłać pismo ogólne do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP? (1)
    Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych (1)

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA
    Wydział Administracji i Organizacji (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (0)
        zakres załatwianych spraw (0)
        Wnioski (1)
    Wydział Architektury i Budownictwa (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (177)
        Zakres załatwianych spraw (1)
        Wnioski (20)
        Zgłoszenia budów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy Prawo Budowlane (356)
        Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo Budowlane (47)
        Informacje w sprawach budów dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane (1)
    Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Obwieszczenia, rozporzadzenia (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (0)
    Wydział Edukacji i Kultury (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (13)
        Zakres załatwianych spraw (1)
        Wnioski (2)
    Wydział Finansów i Budżetu (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (0)
        Wnioski (0)
    Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (35)
        Zakres załatwianych spraw (0)
        Wnioski (13)
    Wydział Gospodarki Nieruchomościami (0)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (23)
        Zakres załatwianych spraw (0)
        Wnioski (3)
    Wydział Komunikacji i Transportu (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (5)
        Wnioski i procedury (0)
            Pojazd (0)
                Rejestracja stała pojazdu (1)
                Rejestracja czasowa pojazdu (przejazd na badania techniczne, przejazd z miejsca zakupu lub wywóz za granicę) (1)
                Zgłoszenie nabycia pojazdu (1)
                Zgłoszenie zbycia pojazdu (sprzedaż, darowizna) (1)
                Wyrejestrowanie pojazdu (demontaż, kradzież, trwała i zupełna utrata pojazdu) (1)
                Dopisanie/wykreślenie adnotacji z dowodu rejestracyjnego (GAZ, HAK, VAT, TAXI, L) (1)
                Dopisanie/wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego (1)
                Dopisanie/wykreślenie współmałżonka z dowodu rejestracyjnego (1)
                Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsc na wpis o badaniu technicznym, zmiana nazwiska/nazwy, zmiana adresu/siedziby) (1)
                Wtórnik dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego (zagubienie, kradzież, zniszczenie) (1)
                Wtórnik tablicy rejestracyjnej (zagubienie, kradzież, zniszczenie) (1)
                Dodatkowa tablica rejestracyjna (na bagażnik rowerowy), wtórnik dodatkowej tablicy (1)
                Zaświadczenie potwierdzające dane w zagubionym dowodzie rejestracyjnym pojazdu wywiezionego z kraju (1)
                Nabicie nowej tabliczki znamionowej lub numeru VIN (1)
                Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (1)
                Rejestracja pojazdu zabytkowego (1)
                Zmiany konstrukcyjne w pojeździe (1)
                Tablice rejestracyjne indywidalne (1)
            Kierowca (0)
                Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK) (1)
                Wymiana zagranicznego prawa jazdy (1)
                Zwrot zatrzymanego prawa jazdy (1)
                Wymiana prawa jazdy / pozwolenia na kierowanie tramwajem (zmiana danych, zniszczenie/utrata, kod 95, koniec ważności) (1)
                Międzynarodowe prawo jazdy (1)
                Ponowne uzyskanie utraconych uprawnień (1)
                Wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (numer PKZ) (1)
                Karta Kwalifikacji Kierowcy (1)
                Pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne (1)
            Transport (0)
                Zezwolenia na przejazd pojazdów po drodze z ograniczeniem tonażowym 10 i 16 ton (1)
                Zezwolenia dla pojazdów nienormatywnych I i II kategorii (1)
                Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób (1)
                Licencja na wykonywanie transportu osób samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób (1)
                Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (1)
                Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (1)
                Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych (1)
            Stacje Kontroli Pojazdów (1)
            Ośrodki Szkolenia Kierowców i Instruktorzy (1)
            Odszkodowania (1)
            Diagności samochodowi (1)
            Usuwanie pojazdów z dróg (0)
        Ośrodki Szkolenia Kierowców (3)
        Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów (1)
    Wydział Dróg Publicznych (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (1)
        Wnioski (10)
    Wydział Ochrony Środowiska (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (19)
        Wnioski (1)
    Wydział Planowania i Inwestycji (0)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (0)
        Wnioski (0)
    Wydział Informacji i Promocji (0)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (0)
        Wnioski (1)
    Wydział Spraw Obywatelskich (0)
        Naczelnik Wydziału (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (4)
        Wnioski (1)
    Wydział Polityki Społecznej (0)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (4)
        Oferty realizacji zadań publicznych (0)
    Referat Audytu i Kontroli (0)
        Informacje (1)
    Referat Informatyki (0)
        Kierownik Referatu (1)
        Informacje (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (0)
    Biuro Kadr (0)
        Informacje (1)
        Wnioski (1)
    Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (0)
        Informacje (1)
    Biuro Obsługi Prawnej (0)
        Radca Prawny (1)
        Informacje (1)
    Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (0)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Informacje (1)
    Biuro Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (0)
        Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
        Informacje (1)
        Wnioski i wzory zaświadczeń (1)
        Ogłoszenia i komunikaty (16)

POWIAT
    Statut (1)
    Dane statystyczne (1)
    Strategia Rozwoju (2)
    Gminy (0)
        Gmina Dobra (1)
        Gmina Kołbaskowo (1)
        Gmina Nowe Warpno (1)
        Gmina Police (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Służby, Inspekcje i Straże (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Organizacje pozarządowe (1)
    Rozkład godzin pracy aptek (1)
    Konsultacje społeczne (80)
        Akty prawa, które określają zasady przeprowadzania konsultacji (1)
    Otwarte konkursy ofert (72)
    Rzeczy znalezione (60)
        Wykaz rzeczy znalezionych (1)
    Obiekty przyjazne osobom niepełnosprawnym (1)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (1)

ZARZĄD POWIATU W POLICACH
    Obrady (707)
    Uchwały (0)
        2024 (53)
        2023 (203)
        2022 (228)
        2021 (215)
        2020 (247)
        2019 (229)
        2018 (222)
        2017 (244)
        2016 (269)
        2015 (226)
        2014 (183)
        2013 (206)
        2012 (192)
        2011 (157)
        2010 (150)
        2009 (127)
        2008 (119)
        2007 (104)
        2006 (145)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
        2001 (0)
    Sprawozdania z pracy Zarządu (0)
        2024 (3)
        2023 (11)
        2022 (11)
        2021 (11)
        2020 (10)
        2019 (11)
        2018 (9)
        2017 (11)
        2016 (11)
        2015 (11)
        2014 (10)
        2013 (10)
        2012 (9)
        2011 (8)
        2010 (10)
        2009 (9)
        2008 (5)
        2007 (8)
    Raport o stanie Powiatu Polickiego (5)

RADA POWIATU W POLICACH
    Komisje Rady Powiatu (2)
        Posiedzenia Komisji (1)
    Kluby Radnych (2)
    Skład Rady Powiatu (6)
    Uchwały (0)
        2024 (0)
            LXIII sesja 29.03.2024 (5)
            LXII sesja 23.02.2024 (9)
            LXI sesja 26.01.2024 (4)
        2023 (0)
            LX sesja 21.12.2023 r. (16)
            LIX sesja 24.11.2023 r. (8)
            LVIII sesja 27.10.2023 r. (7)
            LVII sesja 29.09.2023 r. (3)
            LVI sesja 25.08.2023 r. (8)
            LV sesja 30.06.2023 r. (10)
            LIV sesja 26.05.2023 r. (5)
            LIII sesja 28.04.2023 r. (3)
            LII sesja 31.03.2023 r. (6)
            LI sesja 28.02.2023 r. (6)
            L sesja z dnia 08.02.2023 r. (3)
            XLIX sesja z dnia 27.01.2023 r. (5)
        2022 (0)
            XLVIII sesja z dnia 23.12.2022 r. (16)
            XLVII sesja z dnia 25.11.2022 r. (9)
            XLVI sesja z dnia 28.10.2022 r. (4)
            XLV sesja z dnia 30.09.2022 r. (3)
            XLIV sesja z dnia 26.08.2022 r. (4)
            XLIII sesja z dnia 24.06.2022 r. (11)
            XLII sesjia z dnia 27.05.2022 r. (5)
            XLI sesja z dnia 29.04.2022 r. (4)
            XL sesja z dnia 14.04.2022 r. (1)
            XXXIX sesja z dnia 25.03.2022 r. (4)
            XXXVIII sesja z dnia 25.02.2022 r. (3)
            XXXVII sesja z dnia 28.01.2022 r. (4)
        2021 (0)
            XXXVI sesja z dnia 17.12.2021 r. (19)
            XXXV sesja z dnia 19.11.2021 r. (6)
            XXXIV sesja z dnia 22.10.2021 r. (4)
            XXXIII sesja z dnia 24.09.2021 r. (3)
            XXXII sesja z dnia 27.08.2021 r (7)
            XXXI sesja z dnia 25.06.2021 r. (9)
            XXX sesja z dnia 28.05.2021 r. (6)
            XXIX sesja z dnia 30.04.2021 r. (4)
            XXVIII sesja z dnia 26.03.2021 r. (4)
            XXVII sesja z dnia 26.02.2021 r. (4)
            XXVI sesja z dnia 29.01.2021 r. (5)
        2020 (0)
            XXV sesja z dnia 18.12.2020 r. (15)
            XXIV sesja z dnia 20.11.2020 r. (7)
            XXIII sesja z dnia 23.10.2020 r. (7)
            XXII sesja z dnia 25.09.2020 r. (3)
            XXI sesja z dnia 11.09.2020 r. (1)
            XX sesja z dnia 28.08.2020 r. (6)
            XIX sesja z dnia 26.06.2020 r. (5)
            XVIII sesja z dnia 29.05.2020 r. (4)
            XVII sesja z dnia 24.04.2020 r. (8)
            XVI sesja z dnia 28.02.2020 r. (6)
            XV sesja z dnia 31.01.2020 r. (4)
        2019 (0)
            XIV sesja z dnia 20.12.2019 r. (17)
            XIII sesja z dnia 22.11.2019 r. (6)
            XII sesja z dnia 25.10.2019 r. (9)
            XI sesja z dnia 27.09.2019 r. (8)
            X sesja z dnia 30.08.2019 r. (5)
            IX sesja z dnia 28.06.2019 r. (7)
            VIII sesja z dnia 31.05.2019 r. (5)
            VII sesja z dnia 26.04.2019 r. (6)
            VI sesja z dnia 29.03.2019 r. (9)
            V sesja z dnia 22.02.2019 r. (2)
            IV sesja z dnia 30.01.2019 r. (10)
        2018 (0)
            III sesja z dnia 21.12.2018 r. (18)
            II sesja z dnia 28.11.2018 r. (11)
            I sesja z dnia 21.11.2018 r. (1)
            XLVI sesja z dnia 26.10.2018 r. (11)
            XLV sesja z dnia 28.09.2018 r. (4)
            XLIV sesja z dnia 31.08.2018 r. (10)
            XLIII sesja z dnia 20.07.2018 r. (3)
            XLII sesja z dnia 29.06.2018 r. (9)
            XLI sesja z dnia 25.05.2018 r. (5)
            XL sesja z dnia 20.04.2018 r. (7)
            XXXIX sesja z dnia 23.03.2018 r. (8)
            XXXVIII sesja z dnia 23.02.2018 r (6)
            XXXVII sesja z dnia 26.01.2018 r. (8)
        2017 (0)
            Sesja XXXVI z dnia 22.12.2017 r. (16)
            Sesja XXXV z dnia 24.11.2017 r. (12)
            Sesja XXXIV z dnia 27.10.2017 r. (7)
            Sesja XXXIII z dnia 29.09.2017 (5)
            Sesja XXXII z dnia 25.08.2017 r. (7)
            Sesja XXXI z dnia 30.06.2017 r. (7)
            Sesja XXX z dnia 26.05.2017 r. (5)
            Sesja XXIX z dnia 28.04.2017 r. (6)
            Sesja XXVIII z dnia 31.03.2017 r. (9)
            Sesja XXVII z dnia 24.02.2017 r. (7)
            Sesja XXVI z dnia 27.01.2017 r. (8)
        2016 (0)
            Sesja XXV z dnia 23.12.2016 r (15)
            Sesja XXIV z dnia 25.11.2016 r. (5)
            Sesja XXIII z dnia 28.10.2016 r. (8)
            Sesja XXII z dnia 30.09.2016 r (7)
            Sesja XXI z dnia 26.08.2016 r (9)
            Sesja XX z dnia 24.06.2016 r. (12)
            Sesja XIX z dnia 20.05.2016 r. (7)
            Sesja XVIII z dnia 22.04.2016 r. (9)
            Sesja XVII z dnia 18.03.2016 r. (5)
            Sesja XVI z dnia 19.02.2016 r. (7)
            Sesja XV z dnia 22.01.2016 r. (5)
        2015 (0)
            Sesja XIV z dnia 18.12.2015r. (16)
            Sesja XIII z dnia 20.11.2015 r. (10)
            Sesja XII z dnia 23.10.2015 r. (4)
            Sesja XI z dnia 25.09.2015 r. (5)
            Sesja X z dnia 28.08.2015 r. (12)
            Sesja IX z dnia 25.06.2015 r. (10)
            Sesja VIII z dnia 29.05.2015 r. (4)
            Sesja VII z dnia 24.04.2015 r. (12)
            Sesja VI z dnia 27.03.2015 r. (5)
            Sesja V z dnia 27.02.2015 r. (10)
            Sesja IV z dnia 30.01.2015 r. (7)
        2014 (0)
            Sesja III z dnia 30.12.2014 r. (12)
            Sesja II z dnia 8.12.2014 r. (15)
            Sesja I z dnia 1.12.2014 r. (2)
            Sesja XLII z dnia 21.11.2014 r. (7)
            Sesja XLI z dnia 24.10.2014 r. (10)
            Sesja XL z dnia 26.09.2014 r. (7)
            Sesja XXXIX z dnia 25.08.2014 r. (4)
            Sesja XXXVIII z dnia 26.06.2014 r (7)
            Sesja XXXVII z dnia 30.05.2014 r. (8)
            Sesja XXXVI z dnia 25.04.2014 r. (5)
            Sesja XXXV z dnia 28.03.2014 r. (7)
            Sesja XXXIV z dnia 28.02.2014 r. (3)
            Sesja XXXIII z dnia 31.01.2014 r. (3)
        2013 (0)
            Sesja XXXII z dnia 20.12.2013 r. (17)
            Sesja XXXI z dnia 22.11.2013 r. (5)
            Sesja XXX z dnia 25.10.2013 r. (11)
            Sesja XXIX z dnia 04.10.2013 r (1)
            Sesja XXVIII z dnia 27.09.2013 r. (5)
            Sesja XXVII z dnia 27.06.2013 r. (11)
            Sesja XXVI z dnia 24.05.2013 r. (5)
            Sesja XXV w dniu 26.04.2013 r. (4)
            Sesja XXIV w dniu 22.03.2013 r. (5)
            Sesja XXIII w dniu 22.02.2013 r. (9)
            Sesja XXII w dniu 25.01.2013 r. (6)
        2012 (0)
            Sesja XXI w dniu 21.12.2012 r. (15)
            Sesja XX w dniu 23.11.2012 r. (6)
            Sesja XVIII w dniu 26.10.2012 r. (6)
            Sesja XVII w dniu 28.09.2012 r (8)
            Sesja XVI w dniu 22.06.2012 r. (8)
            Sesja XV w dniu 25.05.2012 r (6)
            Sesja XIV w dniu 27.04.2012 r. (6)
            Sesja XIII w dniu 30.03.2012 r. (12)
            Sesja XII w dniu 10.02.2012 r. (8)
        2011 (0)
            Sesja XI w dniu 23.12.2011 r. (17)
            Sesja X w dniu 25.11.2011 r (7)
            Sesja IX w dniu 28.10.2011 r. (5)
            Sesja VIII w dniu 30.09.2011 r. (5)
            Sesja VII w dniu 30.06.2011 r. (8)
            Sesja VI w dniu 27.05.2011 r. (6)
            Sesja V w dniu 29.04.2011 r. (7)
            Sesja IV w dniu 01.04.2011 r. (8)
            Sesja III w dniu 28.02.2011 r. (14)
        2010 (0)
            Sesja II w dniu 21.12.2010 r. (16)
            Sesja I w dniu 2.12.2010 r. (2)
            Sesja XLVI w dniu 5.11.2010 r. (9)
            Sesja XLV w dniu 08.10.2010 r. (8)
            Sesja XLIV w dniu 10.09.2010 r. (14)
            Sesja XLIII w dniu 12.08.2010 r. (5)
            Sesja XLII w dniu 25.06.2010 (14)
            Sesja XLI w dniu 28.05.2010 (3)
            Sesja XL w dniu 30.04.2010 (3)
            Sesja XXXIX w dniu 15.04.2010 r. (1)
            Sesja XXXVIII w dniu 26.03.2010 (7)
            Sesja XXXVII w dniu 26.02.2010 (4)
            Sesja XXXVI w dniu 29.01.2010 (11)
        2009 (0)
            Sesja XXV w dniu 30.01.2009 (7)
            Sesja XXVI w dniu 27.02.2009 (8)
            Sesja XXVII w dniu 27.03.2009 (5)
            Sesja XXVIII w dniu 24.04.2009 (5)
            Sesja XXIX w dniu 29.05.2009 (7)
            Sesja XXX w dniu 05.06.2009 (1)
            Sesja XXXI w dniu 26.06.2009 (10)
            Sesja XXXII w dniu 25.09.2009 (8)
            Sesja XXXIII w dniu 23.10.2009 (4)
            Sesja XXXIV w dniu 20.11.2009 (5)
            Sesja XXXV w dniu 22.12.2009 (16)
        2008 (0)
            Sesja XXIV w dniu 30.12.2008 r. (20)
            Sesja XXIII w dniu 28.11.2008 r. (5)
            Sesja XXII w dniu 21.11.2008 r. (4)
            Sesja XXI w dniu 24.10.2008 r. (4)
            Sesja XX w dniu 26.09.2008 r. (5)
            Sesja XIX w dniu 27.06.2008 r. (7)
            Sesja XVIII w dniu 06.06.2008 r. (4)
            Sesja XVII w dniu 25.04.2008 r. (7)
            Sesja XVI w dniu 28.03.2008 r. (4)
            Sesja XV w dniu 29.02.2008 r. (7)
            Sesja XIV w dniu 25.01.2008 r. (2)
        2007 (0)
            Sesja XIII w dniu 28.12.2007 r. (21)
            Sesja XII w dniu 30.11.2007 r. (7)
            Sesja XI w dniu 26.10.2007 r. (4)
            Sesja X w dniu 28.09.2007 r. (6)
            Sesja IX w dniu 29.06.2007 r. (12)
            Sesja VIII w dniu 25.05.2007 r. (4)
            Sesja VII w dniu 27.04.2007 r. (5)
            Sesja VI w dniu 30.03.2007 r. (7)
            Sesja V w dniu 23.02.2007 r. (2)
            Sesja IV w dniu 26.01.2007 r. (12)
        2006 (0)
            Sesja III w dniu 29.12.2006 r. (6)
            Sesja II w dniu 08.12.2006 r. (13)
            Sesja I w dniu 27.11.2006 r. (2)
            Sesja XLIX w dniu 27.10.2006 r. (10)
            Sesja XLVIII w dniu 06.10.2006 r. (0)
            Sesja XLVII (0)
            Sesja XLVI w dniu 26.07.2006 r. (1)
            Sesja XLV w dniu 30.06.2006 r. (0)
            Sesja XLIV w dniu 02.06.2006 r. (0)
            Sesja XLIII w dniu 28.04.2006 r. (0)
            Sesja XLII w dniu 31.03.2006 r. (1)
            Sesja XLI w dniu 03.03.2006 r. (1)
            Sesja XL w dniu 27.01.2006 r. (0)
        2005 (0)
            Sesja XXXIX w dniu 30.12.2005 r. (1)
            Sesja XXXVIII w dniu 16.12.2005 r. (0)
            Sesja XXXVII w dniu 29.11.2005 r. (1)
            Sesja XXXVI w dniu 25.11.2005 r. (0)
            Sesja XXXV w dniu 28.10.2005 r. (2)
            Sesja XXXIV w dniu 30.09.2005 r. (0)
            Sesja XXXIII w dniu 08.09.2005 r. (0)
            Sesja XXXII w dniu 19.08.2005 r. (0)
            Sesja XXXI w dniu 12.08.2005 r. (0)
            Sesja XXX w dniu 24.06.2005 r. (0)
            Sesja XXIX w dniu 20.05.2005 r. (0)
            Sesja XXVIII w dniu 22.04.2005 r. (0)
            Sesja XXVII w dniu 07.04.2005 r. (0)
            Sesja XXVI w dniu 25.03.2005 r. (0)
            Sesja XXV w dniu 25.02.2005 r. (0)
            Sesja XXIV w dniu 28.01.2005 r. (1)
        2004 (0)
            Sesja XXIII w dniu 30.12.2004 r. (0)
            Sesja XXII w dniu 26.11.2004 r. (0)
            Sesja XXI w dniu 22.10.2004 r. (0)
            Sesja XX w dniu 03.09.2004 r. (11)
            Sesja XIX w dniu 26.06.2004 r. (0)
            Sesja XVIII w dniu 28.05.2004 r. (7)
            Sesja XVII w dniu 23.04.2004 r. (6)
            Sesja XVI w dniu 12.03.2004 r. (10)
            Sesja XV w dniu 30.01.2004 r. (10)
        2003 (0)
            Sesja XIV w dniu 30.12.2003 r. (6)
            Sesja XIII w dniu 4.12.2003 r. (4)
            Sesja XII w dniu 30.10.2003 r. (8)
            Sesja XI w dniu 25.09.2003 r. (6)
            Sesja X w dniu 28.08.2003 r. (8)
            Sesja IX w dniu 26.06.2003 r. (3)
            Sesja VIII w dniu 29.05.2003 r. (5)
            Sesja VII w dniu 25.04.2003 r. (6)
            Sesja VI w dniu 03.04.2003 r. (5)
            Sesja V w dniu 04.03.2003 r. (5)
            Sesja IV w dniu 30.01.2003 r. (14)
        2002 (0)
            Sesja III w dniu 20.12.2002 r. (7)
            Sesja II w dniu 06.12.2002 r. (13)
            Sesja I w dniu 18.11.2002 r. (6)
            Sesja XLI w dniu 27.09.2002 r. (4)
            Sesja XL w dniu 30.08.2002 r. (10)
            Sesja XXXIX w dniu 28.06.2002 r. (7)
            Sesja XXXVIII w dniu 24.05.2002 r. (7)
            Sesja XXXVII w dniu 26.04.2002 r. (5)
            Sesja XXXVI w dniu 22.03.2002 r. (10)
            Sesja XXXV w dniu 22.02.2002 r. (5)
            Sesja XXXIV w dniu 25.01.2002 r. (4)
        2001 (0)
            Sesja XXXIII w dniu 21.12.2001 r. (12)
            Sesja XXXII w dniu 23.11.2001 r. (5)
            Sesja XXXI w dniu 26.10.2001 r. (4)
            Sesja XXX w dniu 21.09.2001 r. (4)
            Sesja XXIX w dniu 24.08.2001 r. (6)
            Sesja XXVIII w dniu 29.06.2001 r. (14)
            Sesja XXVII w dniu 25.05.2001 r. (2)
            Sesja XXVI w dniu 27.04.2001 r. (6)
            Sesja XXV w dniu 06.04.2001 r. (4)
            Sesja XXIV w dniu 02.03.2001 r. (5)
            Sesja XXIII w dniu 26.01.2001 r. (2)
        2000 (0)
            Sesja XXII w dniu 10.12.2000 r. (9)
            Sesja XXI w dniu 14.11.2000 r. (4)
            Sesja XX w dniu 06.10.2000 r. (4)
            Sesja XIX w dniu 08.09.2000 r. (4)
            Sesja XVIII w dniu 25.08.2000 r. (8)
            Sesja XVII w dniu 19.06.2000 r. (5)
            Sesja XVI w dniu 26.05.2000 r. (4)
            Sesja XV w dniu 29.04.2000 r. (3)
            Sesja XIV w dniu 18.04.2000 r. (10)
            Sesja XIII w dniu 07.04.2000 r. (6)
            Sesja XII w dniu 25.02.2000 r. (7)
            Sesja XI w dniu 21.01.2000 r. (1)
        1999 (0)
            Sesja IX w dniu 07.12.1999 r. (9)
            Sesja X w dniu 30.12.1999 r. (5)
            Sesja VIII w dniu 22.10.1999 r. (9)
            Sesja VII w dniu 14.09.1999 r. (8)
            Sesja VI w dniu 18.06.1999 r. (7)
            Sesja V w dniu 27.04.1999 r. (7)
            Sesja IV w dniu 30.03.1999 r. (13)
            Sesja III w dniu 02.02.1999 r. (6)
        1998 (0)
            Sesja I w dniu 09.11.1998 r. (7)
            Sesja II w dniu 30.12.1998 r. (11)
    Sesje (0)
        Sesje (167)
        Wyniki głosowań (0)
            2024 (3)
            2023 (12)
            2022 (12)
            2021 (11)
            2020 (11)
            2019 (11)
            2018 (3)
        Protokoły sesji (0)
            2024 (2)
            2023 (10)
            2022 (10)
            2021 (11)
            2020 (11)
            2019 (11)
            2018 (12)
            2017 (11)
            2016 (11)
            2015 (1)
    Transmisja obrad (1)
        Nagrania sesji Rady Powiatu w Policach (0)
            2024 (3)
            2023 (12)
            2022 (12)
            2021 (11)
            2020 (11)
            2019 (11)
            2018 (3)
    Interpelacje, zapytania i wnioski (0)
        2024 (0)
            Interpelacje (1)
            Zapytania (1)
            Wnioski (7)
        2023 (0)
            Interpelacje (5)
            Zapytania (4)
            Wnioski (31)
        2022 (0)
            Interpelacje (6)
            Zapytania (4)
            Wnioski (17)
        2021 (0)
            Interpelacje (9)
            Zapytania (6)
            Wnioski (19)
        2020 (0)
            Interpelacje (11)
            Zapytania (3)
            Wnioski (15)
        2019 (0)
            Interpelacje (15)
            Zapytania (31)
            Wnioski (15)
        2018 (0)
            Interpelacje (21)
            Zapytania (2)
            Wnioski (18)
        2017 (0)
            Interpelacje (8)
            Pytania (3)
            Wnioski (19)
        2016 (0)
            Interpelacje (10)
            Pytania (4)
            Wnioski (18)
        2015 (0)
            Interpelacje (34)
            Zapytania (11)
            Wnioski (29)
        2014 (0)
            Interpelacje (18)
            Zapytania (43)
            Wnioski (19)
        2013 (0)
            Interpelacje (21)
            Zapytania (34)
            Wnioski (16)
    Forum Samorządowe Powiatu Polickiego (1)

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ POWIAT POLICKI
    Kadencja 2018 - 2023 (0)
        2023 (7)
        2022 (5)
        2021 (5)
        2020 (6)
        2019 (13)
        2018 (2)
    Kadencja 2014 - 2018 (0)
        2018 (17)
        2017 (6)
        2016 (6)
        2015 (9)
        2014 (1)
    Kadencja 2010 - 2014 (0)
        2014 (4)
        2013 (6)
        2012 (5)
        2011 (5)
    Kadencja 2006 - 2010 (0)
        2006 (1)
        2007 (6)
        2008 (2)
        2009 (5)
        2010 (3)
    Kadencja 2002 - 2006 (0)
        2002 (2)
        2003 (1)
        2004 (4)
        2005 (5)
        2006 (5)
    Kadencja 1998 - 2002 (0)
        1998 (1)
        1999 (8)
        2000 (2)
        2001 (2)
        2002 (6)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Formularze oświadczeń (2)
    2023 (0)
        Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Polickiego (18)
        Oświadczenie majątkowe Starosty Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego (9)
        Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Polickiego (35)
    2022 (0)
        Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Polickiego (18)
        Oświadczenie majątkowe Starosty Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Polickiego (2)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego (8)
        Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Polickiego (32)
    2021 (0)
        Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Polickiego (18)
        Oświadczenie majątkowe Starosty Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego (9)
        Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Polickiego (31)
    2020 (0)
        Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Polickiego (19)
        Oświadczenie majątkowe Starosty Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Polickiego (2)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego (9)
        Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Polickiego (30)
    2019 (0)
        Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Polickiego (18)
        Oświadczenie majątkowe Starosty Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego (12)
        Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Polickiego (30)
    2018 (0)
        Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach (2)
        Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Polickiego (0)
            Radni VI kadencji (2018 - 2023) (18)
            Radni V kadencji (2014 - 2018) (18)
        Oświadczenie majątkowe Starosty Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Polickiego (2)
        Oświadczenia majątkowe Członka Zarządu Powiatu w Policach (1)
        Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Polickiego (1)
        Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego (11)
        Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Polickiego (30)

INFORMACJE O STANIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA
    Informacje (0)
        Wydział Architektury i Budownictwa (1)
            Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje - Formularze A (78)
            Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje - Formularze B (65)
        Wydział Ochrony Środowiska (1)
    Ekoportal (1)
    Informacje o objętych obowiązkiem zgłoszenia instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne (205)

PLANY I PROGRAMY POWIATU
    Ochrona środowiska (7)
    Rozwój lokalny (0)
    Inwestycje (0)
    Rozwój turystyki (0)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (27)
    Strategia rozwiązywania problemów społecznych (19)
    Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej (2)
    Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2)
    Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (22)
    Program przeciwdziałania bezrobociu (7)
    Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Polickiego (1)
    Program polityki zdrowotnej (2)

FINANSE POWIATU
    Mienie (13)
    Uchwała budżetowa (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (2)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (2)
        2013 (2)
        2012 (2)
        2011 (2)
    Informacje o wykonaniu budżetu (0)
        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu (0)
            2023 (3)
            2022 (3)
            2021 (3)
            2020 (3)
            2019 (3)
            2018 (3)
            2017 (3)
            2016 (3)
            2015 (3)
            2014 (3)
            2013 (3)
            2012 (3)
            2011 (3)
            2010 (3)
            2009 (1)
            2008 (3)
            2007 (5)
        Roczne informacje o wykonaniu budżetu (0)
            2022 (1)
            2021 (1)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
    Sprawozdania z wykonania budżetu (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (2)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (1)
        2005 (1)
        2004 (1)
    Informacja o przebiegu wykonania budżetu (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
    Wybrane uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie (83)
    Sprawozdania finansowe (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Platforma zakupowa (1)
    Zamówienia powyżej 130 tys. zł (79)
    Zamówienia poniżej 130 tys. zł (176)
    Postępowania archiwalne (do 31.12.2021 r.) (0)
        Ogłoszenia (571)
        Wyniki (446)
    Zamówienia publiczne powiatowych jednostek organizacyjnych (0)
    Zamówienia publiczne - służby, inspekcje, straże (0)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień (12)
    Usługi społeczne (2)

NIERUCHOMOŚCI
    Przetargi (127)
    Wykazy (58)

NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
    Ogłoszenia (1)
    Wyniki naboru (133)
    Druki do pobrania (1)
    Zarządzenia (1)

OGŁOSZENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
    Dom Dziecka w Policach (0)
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (3)
    Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Policach (0)
    Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie (0)
    Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna (1)
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (4)
    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży (2)
        Kontrole (4)
    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach (0)

KONTROLE I AUDYTY
    Kontrole własne (10)
        Wyniki kontroli w 2022 r. (1)
        Wyniki kontroli w 2021 r. (5)
        Wyniki kontroli w 2020 r. (3)
        Wyniki kontroli w 2019 r. (2)
        Wyniki kontroli w 2018 r. (9)
        Wyniki kontroli w 2017 r. (7)
        Wyniki kontroli w 2016 r. (4)
    Kontrole zewnętrzne (57)
    Audyt wewnętrzny (0)
        Rok 2018 (0)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2014 (6)
        Rok 2013 (6)
        Rok 2011 (2)
    Zarządzenia (1)

WYBORY
    Wybory 2024 (0)
        Obwieszczenia i komunikaty (15)
        Wyniki wyborów (2)
    Wybory 2018 (0)
        Obwieszczenia i komunikaty (13)
        Wyniki wyborów (2)
    Wybory 2014 (0)
        Obwieszczenia i komunikaty (6)
        Skład Powiatowej Komisji Wyborczej (1)
        Wyniki wyborów (2)
    Wybory 2010 (0)
        Obwieszczenia (2)
        Skład Powiatowej Komisji Wyborczej (1)
        Komunikaty (2)
        Wyniki wyborów (7)

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
    Rejestr umów (15)
    Rejestry, ewidencje i archiwa (5)

PETYCJE
    Złożone petycje (0)
        2023 (9)
        2022 (1)
        2021 (3)
        2020 (2)
        2019 (5)
        2018 (7)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (1)
    Zbiorcze informacje o petycjach (1)

INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE
    Dostęp do informacji niepublikowanych (1)
    Informacje udostępniane na wniosek (391)
    Ponowne wykorzystywanie informacji (1)

PROJEKT 8.3 i 8.6
    Szacowanie wartości zamówienia (10)
    Rozeznanie rynku (7)

Raport o stanie zapewniania dostępności
    Raport o stanie zapewniania dostępności (1)

RODO
    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (1)

REDAKCJA
    Zespół redakcyjny (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij