Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad
XXI sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 11 września 2020 r.


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 1/XXI/20).
5. Zamknięcie obrad.


Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego