Uwaga Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu!
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac serwisowych, które powodować będą przerwy
w dostępie do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w dniu

13 grudnia 2022 r. (wtorek)

Wydział Komunikacji i Transportu będzie nieczynny

  Za utrudnienia przepraszamy.

W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) została uruchomiona e-usługa

* GEO-INFO i.Wniosek https://iwniosek.policki.pl

Aplikacja pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na składanie wniosków o wydanie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również wniosków o wydanie wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów, pobranie niezbędnych druków (formularz Wniosku, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty), określenie graficznego zasięgu zgłoszenia, wybór materiałów, które przygotowane zostaną w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet. Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.

Uwaga

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj dalej

W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) pod adresem https://irzeczoznawca.policki.pl została uruchomione e-usługa GEO-INFO i.Rzeczoznawca, aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na rzeczoznawców majątkowych.

W związku z zakończeniem prac związanych z przeniesieniem Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO na nową infrastrukturę teleinformatyczną, został przywrócony dostęp do e-usług (i.EGiB, i.Kerg, i.Komornik).

Aplikacje pracują w połączeniu szyfrowanym, aktualne adresy internetowe to:

GEO-INFO i.EGiB: https://iegib.policki.pl
GEO-INFO i.Kerg: https://ikerg.policki.pl
GEO-INFO i.Komornik: https://ikomornik.policki.pl

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, od dnia 2 sierpnia 2021 r. bezpośrednia obsługa klientów Wydziału odbywać się będzie w dniach:

  • w poniedziałki w godzinach 7:30 - 15:30,
  • w czwartki w godzinach 7:30 - 15:00.

Ponadto, we wtorki i piątki, zostanie wyłączona telefoniczna obsługa klientów Wydziału.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie czynności, które można wykonać wyłączając wizytę w urzędzie, prowadzone są drogą elektroniczną, w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

WIZYTY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH

Przyjmowanie klientów Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się w kolejności przybycia do urzędu, w ilości  dostępnych w biletomacie numerków.

Osoby fizyczne chcące umówić termin wizyty mogą to zrobić poprzez system kolejkowy:  https://bezkolejki.eu/sppolice/Reservation

Stan aktualnej kolejki w urzędzie można śledzić na stronie:
https://www.bezkolejki.eu/sppolice/QueueStatus

Wyjątek stanowią spółki wpisane do KRS (tj. Sp. z o.o., Sp. k., Sp. j.) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami (tj. komisy samochodowe) , które do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty pod numerem tel. 91 43 28 101.

Przypominamy, że osoby prowadzące główną działalność gospodarczą inną niż obrót pojazdami, nie podlegają pod ww. okienko dla przedsiębiorców.

Informacja

Druki wniosków i oświadczeń w sprawie przekształcenia prawa u.w. w prawo własności dostępne są w zakładce:
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Wnioski

Apel do mieszkańców Powiatu Polickiego w sprawie zgłaszania przypadków miejsc, na których mogą istnieć potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Czytaj dalej

Komunikat ws. transmisji obrad Rady Powiatu w Policach

Czytaj dalej

INFOLINIA NA TEMAT PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które stosowane jest w polskim porządku prawnym bezpośrednio oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych, której celem jest zapewnienie stosowania ww. rozporządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z naszą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH

obrazek

ul. Tanowska 8
72-010 Police

Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek, Środa i Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Policach

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Czwartek  7:30 - 15:00

Wtorek, Środa i Piątek - w godzinach uzgodnionych indywidualnie z właściwym pracownikiem wydziału

 

Godziny przyjęć interesantów Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Policach

Poniedziałek: 7:30 - 15:45
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 14:45


tel. (91) 43-28-100
fax (91) 317-89-00
e-mail: powiat@policki.pl
www.powiat.policki.pl

Adres ESP na platformie ePUAP: /starostwopolice/skrytka

Adres na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF):

Rodzaj adresu PEF: NIP
Numer adresu: 8512550469
Nabywca: Powiat Policki, NIP 8512550469, ul. Tanowska 8, 72-010 Police
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

 

 

NIP: 851-25-50-446
Regon: 811762713
TERYT: 3211

 

Powiat Policki

NIP na potrzeby fakturowania: 851-25-50-469