KOMUNIKAT

Informujemy, że po zakończeniu prac serwisowych związanych z konwersją obiektów baz danych do aktualnych przepisów zostały ponownie uruchomione e-usługi GEO-INFO WGKiK SP w Policach:

KOMUNIKAT

Informujemy, że w ramach realizacji kolejnego etapu projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18), w dniach 8 - 12 grudnia br. będą prowadzone prace związane z konwersją baz danych.

Wobec powyższego, od dnia 2022-12-08, godz. 12:00:

 • nie będzie możliwa do wykonania modyfikacja baz danych zasobu,
 • nie będzie działał system zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia i.Kerg,
 • nie będą prowadzone opracowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
 • nie będzie działała aplikacja dla rzeczoznawców majątkowych i.Rzeczoznawca,
 • nie będzie możliwe zamawianie materiałów zasobu ani wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów za pomocą aplikacji i.Wniosek.

Dodatkowo, od dnia 2022-12-12, godz. 7:30:

 • nie będą wydawane materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisy z rejestrów gruntów i budynków, wyrysy z mapy ewidencyjnej i Dokumenty Obliczenia Opłaty,
 • nie będzie możliwe korzystanie ze zdalnego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków przy użyciu aplikacji i.EGiB,
 • nie będzie działała aplikacja do obsługi kancelarii komorniczych i.Komornik,
 • nie będzie możliwe dokonanie opłaty w kasie Wydziału.

Planowany na dzień 2022-12-12 termin przywrócenia pełnego funkcjonowania urzędu uzależniony jest od wyniku testów baz danych i aplikacji.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

UWAGA

W dniu 13 grudnia 2022 r. w godzinach 13:00-15:00 oraz w dniu 16 grudnia 2022 r. w godzinach 8:00-10:00
z uwagi na obowiązkowy udział w szkoleniu pracowników biura, biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach będzie NIECZYNNE.

W ww. terminach dokumenty można pozostawić w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego (parter budynku).

W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) została uruchomiona e-usługa

* GEO-INFO i.Wniosek https://iwniosek.policki.pl

Aplikacja pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na składanie wniosków o wydanie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również wniosków o wydanie wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów, pobranie niezbędnych druków (formularz Wniosku, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty), określenie graficznego zasięgu zgłoszenia, wybór materiałów, które przygotowane zostaną w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet. Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.

UWAGA

Komunikat Zarządu Powiatu w Policach w sprawie zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia w 2023 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj dalej

W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) pod adresem https://irzeczoznawca.policki.pl została uruchomione e-usługa GEO-INFO i.Rzeczoznawca, aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na rzeczoznawców majątkowych.

W związku z zakończeniem prac związanych z przeniesieniem Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO na nową infrastrukturę teleinformatyczną, został przywrócony dostęp do e-usług (i.EGiB, i.Kerg, i.Komornik).

Aplikacje pracują w połączeniu szyfrowanym, aktualne adresy internetowe to:

GEO-INFO i.EGiB: https://iegib.policki.pl
GEO-INFO i.Kerg: https://ikerg.policki.pl
GEO-INFO i.Komornik: https://ikomornik.policki.pl

Zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, od dnia 2 sierpnia 2021 r. bezpośrednia obsługa klientów Wydziału odbywać się będzie w dniach:

 • w poniedziałki w godzinach 7:30 - 15:30,
 • w czwartki w godzinach 7:30 - 15:00.

Ponadto, we wtorki i piątki, zostanie wyłączona telefoniczna obsługa klientów Wydziału.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie czynności, które można wykonać wyłączając wizytę w urzędzie, prowadzone są drogą elektroniczną, w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

WIZYTY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH

Przyjmowanie klientów Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się w kolejności przybycia do urzędu, w ilości  dostępnych w biletomacie numerków.

Osoby fizyczne chcące umówić termin wizyty mogą to zrobić poprzez system kolejkowy:  https://bezkolejki.eu/sppolice/Reservation

Stan aktualnej kolejki w urzędzie można śledzić na stronie:
https://www.bezkolejki.eu/sppolice/QueueStatus

Wyjątek stanowią spółki wpisane do KRS (tj. Sp. z o.o., Sp. k., Sp. j.) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami (tj. komisy samochodowe) , które do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty pod numerem tel. 91 43 28 101.

Przypominamy, że osoby prowadzące główną działalność gospodarczą inną niż obrót pojazdami, nie podlegają pod ww. okienko dla przedsiębiorców.

Informacja

Druki wniosków i oświadczeń w sprawie przekształcenia prawa u.w. w prawo własności dostępne są w zakładce:
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Wnioski

Apel do mieszkańców Powiatu Polickiego w sprawie zgłaszania przypadków miejsc, na których mogą istnieć potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Czytaj dalej

Komunikat ws. transmisji obrad Rady Powiatu w Policach

Czytaj dalej

INFOLINIA NA TEMAT PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które stosowane jest w polskim porządku prawnym bezpośrednio oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych, której celem jest zapewnienie stosowania ww. rozporządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z naszą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH

obrazek

ul. Tanowska 8
72-010 Police

Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek, Środa i Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Policach

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Czwartek  7:30 - 15:00

Wtorek, Środa i Piątek - w godzinach uzgodnionych indywidualnie z właściwym pracownikiem wydziału

 

Godziny przyjęć interesantów Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Policach

Poniedziałek: 7:30 - 15:45
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 14:45


tel. (91) 43-28-100
fax (91) 317-89-00
e-mail: powiat@policki.pl
www.powiat.policki.pl

Adres ESP na platformie ePUAP: /starostwopolice/skrytka

Adres na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF):

Rodzaj adresu PEF: NIP
Numer adresu: 8512550469
Nabywca: Powiat Policki, NIP 8512550469, ul. Tanowska 8, 72-010 Police
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

 

 

NIP: 851-25-50-446
Regon: 811762713
TERYT: 3211

 

Powiat Policki

NIP na potrzeby fakturowania: 851-25-50-469