Należy wejść na stronę https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne

Kliknąć "Wyślij pismo ogólne"

Zalogować sie do ePUAP

Wypełnić pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie

Podpisać pismo profilem zaufanym i wysłać pismo

Po wysłaniu pisma, na Twoją skrzynkę na ePUAPie otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez urząd