w strukturach którego znajduje się:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 1 w Policach
ul. Kresowa 26, 72-010 Police
tel. 91 42 40 700
fax: 91 42 40 699
e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Policach
ul. Kresowa 28, 72-010 Police
tel. 91 42 40 700
fax: 91 42 40 699
e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl