w strukturach którego znajduje się:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Policach
Wychowawca koordynator – Edyta Sobotka,
ul. Kresowa 26, 72-010 Police
tel. 91 42 40 700 (tel. bezpośredni do placówki 91 31 76 737),
fax: 91 42 40 699
e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl

 • Powiatowy Urząd Pracy w Policach
  Dyrektor Paweł Wieczorkowski
  ul. Kościuszki 5, 72-010 Police
  tel. 91 42 40 860 lub 91 42 40 859
  fax 91 31 76 681
  e-mail: sekretariat@pup.policki.pl
  http://police.praca.gov.pl/
 • Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
  Dyrektor Agata Jarymowicz
  ul. Siedlecka 6, 72-010 Police
  tel. 91 42 41 306
  fax 91 31 76 162
  http://www.zspolice.pl/

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie
  Dyrektor Beata Brzostek
  ul. Leśna 91, 72-004 Tanowo
  tel./fax 91 31 26 612
  www.soswtanowo.pl
  soswtan@wp.pl
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
  Dyrektor Ryszard Budzisz
  ul. Korczaka 53, 72-010 Police
  tel. 91 31 76 307
  tel/fax. 91 31 75 338
  www.soswdnr.police.pl
  sekretariat@soswdnr.pl 
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  Dyrektor Marcin Głuszyk
  ul. Wkrzańska 10, 72-020 Trzebież
  tel./fax 91 31 28 351
  info@mowtrzebiez.pl
  http://www.mowtrzebiez.pl/
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach
  Dyrektor Monika Piątkowska
  ul. Korczaka 27, 72-010 Police
  tel. 91 43 16 282
  tel./fax 91 31 76 729
  sekretariat@poradniapolice.pl
  www.ppp-police.bip.net.pl
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach
  Dyrektor Marek Jankowski
  ul. Kresowa 5, 72-010 Police
  tel. 570 804 110
  e-mail: ckziu@policki.pl