Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących:

Starostwo Powiatowe w Policach realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z tłumacza języka migowego online jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 Z usługi tłumacza języka migowego online może skorzystać w dwojaki sposób:

1) Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Starostwa Powiatowego w Policach,  gdzie w Kancelarii Głównej (na parterze budynku) znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi tłumacza języka migowego online. Pracownik za pośrednictwem tabletu z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego online. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

2) Z usługi tłumacza języka migowego online można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (typu komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerkę oraz podłączenie do Internetu. Usługa tłumacza języka migowego online znajduje się pod adresem: https://pzgomaz.com/announcement?customer=SP_Police