• Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
  Samarytanek Krzyża Chrystusowego
  Dom Generalny w Niegowie przy ul. Klonowej 1, 07-230 Zabrodzie
  Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie

  Dyrektor s. Ilona Bralińska
  Karwowo 12
  72-005 Przecław
  tel. 91 311-77-70
 • Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach
  Prezes Maria Górska
  ul. Siedlecka 6a
  72-010 Police
  tel. 91 431 66 34
 • Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów
  Prezes Aleksandra Mazur
  ul. Grunwaldzka 13
  72-010 Police
  tel. / fax. 91 312 29 89
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach
  Przewodniczący Zdzisław Gorący
  Warsztat Terapii Zajęciowej
  Kierownik: Wioletta Lewandowska
  ul. Korczaka 55
  72-010 Police
  tel./fax 91 318 02 70
 • Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek"
  ul. Stanisława Hryniewieckiego 9
  70-606 Szczecin
  www.godnastarosc.com.pl
 • Polski Związek Niewidomych Koło w Policach
  ul. Grunwaldzka 15
  72-010 Police
  e-mail: danazabo@o2.p