Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do Starostwa Powiatowego w Policach w następujący sposób:

1. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP.

  • Dokument elektroniczny doręczany za pośrednictwem platformy ePUAP musi być podpisany bezpłatnym profilem zaufanym, lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • Podmiot składający dokument elektroniczny za pośrednictwem platformy ePUAP otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) generowane automatycznie przez platformę ePUAP.

2. Na nośnikach danych (pamięci USB, płyty CD/DVD)

  • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany do Urzędu wraz z tym nośnikiem.
  • Nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
  • Dokument elektroniczny doręczany na nośniku danych musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone przez Urząd dokumentem w postaci papierowej.

Akceptowalne formaty załączników:
.rtf, .doc, .docx, .odt, .ods, xls, .xlsx, .pdf
.jpg (.jpeg), .png, .tif (tiff), .svg
.zip, .7z, .rar, .tar, .gz

Maksymalny rozmiar dokumentu: 30 MB.

Pliki zostaną przeskanowane programem antywirusowym. W przypadku wykrycia zagrożeń, dokumenty nie zostaną przyjęte.