Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach pod adresem:
https://ppppolice.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze.html