Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Policach (wejście C).

Uwaga Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu!

Zmiana przepisów
w zakresie rejestracji pojazdów.

Pragniemy przypomnieć Mieszkańcom naszego powiatu, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów.

Czytaj dalej

Uwaga Klienci Wydziału Komunikacji i Transportu!
Termin na zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju oraz termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej od 1 lipca 2023 r. do 31.12.2023 r.wynosi 30 dni.

Poprzednio obowiązujące terminy na zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu albo na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE:
• 30 dni - od dnia 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.
• 180 dni - od dnia 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
• 30 dni - od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
• 60 dni - od dnia 1.07.2021 r. - 30.06.2023 r.

WIZYTY W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH

Informujemy, że obecnie przyjmowanie klientów Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się w kolejności ich przybycia do urzędu, w ilości odpowiadającej ilości numerków dostępnych w biletomacie. Osoby chętne mogą skorzystać z dodatkowej usługi i umówić swoją wizytę przez internet.

Natomiast wszystkie spółki wpisane do KRS (tj. Sp. z o.o., Sp. k., Sp. j.) oraz osoby fizyczne dla których obrót pojazdami został wskazany w CEiDG jako główna działalność gospodarcza (tzw. komisy samochodowe) do dedykowanego im okienka dla przedsiębiorców muszą, tak jak funkcjonowało to do tej pory, umówić telefonicznie termin wizyty pod numerem tel. 695 500 561 .

Przypominamy, że osoby fizyczne prowadzące główną działalność gospodarczą, inną niż obrót pojazdami, nie podlegają pod ww. okienko dla przedsiębiorców.  

INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT

Osoby fizyczne
chcące umówić termin wizyty mogą to zrobić poprzez system kolejkowy: 
https://bezkolejki.eu/sppolice/Reservation

-------------------------------------------------------------
UWAGA!

Przybycie do urzędu z czynnością inną niż umówiona skutkować będzie brakiem możliwości obsługi.

W celu potwierdzenia wizyty, należy pojawić się w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach (wejście „C”) najpóźniej 10 minut przed umówioną godziną i potwierdzić ją w biletomacie wpisując wygenerowany sześciocyfrowy kod otrzymany drogą mailową po dokonaniu rezerwacji.
Późniejsze przybycie do urzędu uniemożliwi pobranie numerka i spowoduje automatyczne anulowanie wizyty .
---------------------------------------------------------------

Stan aktualnej kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu można śledzić na stronie:
https://www.bezkolejki.eu/sppolice/QueueStatus

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Poniedziałek: 7:30 - 15:45
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 14:45
 
Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego w Policach:
 
Poniedziałek 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Przecławiu została zlikwidowana, a wszystkie wnioski realizowane są wyłącznie w głównej siedzibie urzędu w Policach, ul. Tanowska 8, parter, wejście "C".

ZANIM ZAKUPISZ POJAZD:

 Sprawdź pojazd i jego pochodzenie:
 www.historiapojazdu.gov.pl

 Sprawdź Rejestr Zastawów:
 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/rejestr-zastawow

 Sprawdź Rejestr Zastawów Skarbowych:
 
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/rzsw

Sprawdź, kto podpisuje umowę:
 Upewnij się, że umowę podpisuje faktycznie osoba wpisana jako sprzedawca pojazdu. Poproś o okazanie dowodu osobistego. Nie wyrażaj zgody na to, aby za sprzedawcę podpisał się ktoś inny np. pracownik lub członek rodziny, chyba że osoba ta posiada stosowne pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu sprzedającego. Pełnomocnictwo należy zachować, gdyż będzie ono wymagane do rejestracji pojazdu.

Nanoszenie zmian na umowie:
 Jeśli jakiś fragment umowy zostanie poprawiony, wówczas błędne wpisy na umowie winny być poprawiane przez skreślenie nieprawidłowej treści i wpisanie treści poprawnej. Należy unikać używania korektora. W miejscu skreśleń (poprawek) muszą znaleźć się podpisy lub parafki wszystkich osób będących stronami  umowy.

SPRAWDŹ SAMODZIELNIE CZY TWÓJ DOKUMENT JEST JUŻ DO ODBIORU

 Status realizacji dokumentów (dowód rejestracyjny, prawo jazdy) można śledzić na stronie internetowej: www.info-car.pl

ZAMÓWIENIE DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Przypominamy, że warunkiem zamówienia blankietu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem po zdanym egzaminie jest dokonanie wpłaty za blankiet prawa jazdy w wysokości 100 zł, a za pozwolenia na kierowanie pojazdem w wysokości 30 zł.

Jeżeli opłata nie została wniesiona przy składaniu wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), wówczas po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć potwierdzenie wniesienia ww. opłaty do Wydziału Komunikacji i Transportu (osobiście lub elektronicznie na adres: szewczykowska@policki.pl).

Opłatę można wnieść bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu (bezgotówkowo kartą płatniczą przy stanowisku obsługi), przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr 88 1240 3943 1111 0000 4135 6946 lub poprzez stronę internetową info-car: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html

SPRAWDŹ PUNKTY KARNE

Jesteś kierowcą i chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego za pomocą usługi systemu CEPiK 2.0 pod następującym adresem:https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne

NIE CZEKAJ W KOLEJCE

Pamiętaj, że zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy/faktury możesz:
- złożyć w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach,
- wysyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police;
- wysyłać elektronicznie poprzez platformę ePUAP:https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

UWAGA!
Od dnia 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich spółek wpisanych do KRS (tj. Sp. z o.o., Sp. k., Sp. j.) oraz osób fizycznych dla których obrót pojazdami został wskazany w CEiDG jako główna działalność gospodarcza (tzw. komisów samochodowych), utworzone zostało oddzielne okienko do realizacji spraw związanych z rejestracją pojazdów. Do ww. okienka obowiązuje rezerwacja telefoniczna terminu wizyty pod numerem telefonu 695 500 561.
------------------------------------------------------------------
Osoby fizyczne prowadzące główną działalność gospodarczą inną niż obrót pojazdami, nie podlegają pod ww. okienko dla przedsiębiorców. 

Przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych. Możliwe jest również przedłożenie potwierdzenia wcześniejszego dokonania przelewu (format pdf).

Opłaty administracyjne należy wnosić na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr:
88 1240 3943 1111 0000 4135 6946

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek Urzędu Miejskiego w Policach nr:
71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

Kontakt:

Katarzyna Szeremeta - naczelnik wydziału - transport drogowy, stacje kontroli pojazdów, diagności, odszkodowania za uszkodzenie pojazdu
tel: 91 43 28 101, e-mail: szeremeta@policki.pl

Monika Wiśniewska - zastępca naczelnika wydziału - OSK, instruktorzy i wykładowcy, usuwanie pojazdów z dróg powiatowych
tel: 91 43 28 101 , e-mail: m.wisniewska@policki.pl

Emilia Rybicka - starszy specjalista -  rejestracja pojazdów - okienko dla spółek wpisanych do KRS (tj. Sp. z o.o., Sp. k. Sp. j.) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami (tj. komisów samochodowych)
tel. 695 500 561, e-mail: rybicka@policki.pl

Aleksandra Boroszko - główny specjalista - postępowania administracyjne
tel: 91 43 48 071, e-mail:  boroszko@policki.pl

Dorota Opłatek - starszy specjalista - rejestracja pojazdów
tel: 91 31 23 990, e-mail: oplatek@policki.pl

Agnieszka Dyba - starszy specjalista  - rejestracja pojazdów
tel: 91 31 23 990, e-mail: dyba@policki.pl

Elwira Broda- starszy specjalista - rejestracja pojazdów
tel: 91 31 23 990, e-mail: broda@policki.pl

Anna Rabczyńska-Długosz - podinspektor
tel: 91 31 23 990, e-mail: ---

Agnieszka Szewczykowska - podinspektor - prawa jazdy
tel. 91 43 28 159, e-mail: szewczykowska@policki.pl

Małgorzata Litwin - podinspektor - prawa jazdy
tel: 91 43 28 159, e-mail: litwin@policki.pl

Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

1. komunikacji, w tym m.in.:
a) rejestracja, rejestracja czasowa, wyrejestrowywanie pojazdów,
b) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
c) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom,
d) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
e) dokonywanie stosownych wpisów w dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych oraz kartach pojazdów,
f) wydawanie praw jazdy określonej kategorii, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń uprawniających do kierowania tramwajem,
g) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i cofnięciu uprawnień kierowcy oraz ich zwrot po ustaniu przyczyny odpowiednio zatrzymania i cofnięcia,
h) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji, badania lekarskie oraz psychologiczne,
i) przyjmowanie do depozytu dowodów rejestracyjnych i praw jazdy zatrzymanych przez uprawnione organy oraz zwracanie ich  po ustaniu przyczyny ich zatrzymania,
j) wydawanie wtórników dokumentów oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny wynikający z prowadzonych rejestrów lub z informatycznej bazy danych,
k) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
l) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
m) wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
n) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
o) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
p) wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom i wykładowcom nauki jazdy,
q) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi instytucjami w zakresie udostępniania danych osobowych kierowców i danych identyfikacyjnych pojazdów,
r) wydawanie decyzji nakładających administracyjne kary finansowe za nieprzerejestrowanie pojazdu oraz niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu w ustawowym terminie;

2. transportu, w tym m.in.:
a) wydawanie i cofanie uprawnień w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu rzeczy samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
b) wydawanie i cofanie uprawnień w transporcie drogowym w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
c) wydawanie i cofanie uprawnień w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób autobusem, samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcom,
d) wydawanie i cofanie uprawnień w zakresie zbiorowego krajowego transportu drogowego osób,
e) wydawanie i cofanie uprawnień w niezarobkowym krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu rzeczy lub osób,
f) nadzór nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy w zakresie spełnienia wymogów ustawowych w ramach posiadanych uprawnień w krajowym transporcie drogowym,
g) uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych na terenie powiatu,
h) wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów nienormatywnych I i II kategorii,
i) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ciężarowych po drogach powiatowych objętych ograniczeniem tonażowym,
j) holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów z dróg publicznych
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, oszacowaniem ich wartości oraz sprzedażą lub zniszczeniem,
k) prowadzenie postępowań w zakresie przepadków pojazdów na rzecz powiatu,
l) rozpatrywanie wniosków o przyznanie odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych i osobowych powstałych w ciągach dróg powiatowych.