Agnieszka Rychlik-Bakalarz - naczelnik wydziału
tel: 914328139, e-mail: rychlik@policki.pl

Mateusz Frąckowiak - koordynator ds. informacji
tel: kom. 663 666 233, e-mail: frackowiak@policki.pl

Agnieszka Jaguszewska - główny specjalista
tel: 914328139, e-mail: jaguszewska@policki.pl

Paulina Wiercioch - pomoc administracyjna
tel: 914328139, e-mail: wiercioch@policki.pl

 

Do zadań Wydziału Informacji i Promocji należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

1) informacji, w tym m.in.:
a) planowanie, inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu komunikację z mieszkańcami oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Starostwa i Powiatu,
b) prowadzenie obsługi medialnej i koordynowanie polityki informacyjnej Starostwa, monitorowanie i analiza przekazów medialnych oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
c) administrowanie stroną internetową Powiatu oraz oficjalnymi profilami Starostwa w mediach społecznościowych, w tym redakcja i aktualizacja informacji,
d) koordynowanie działań związanych z publikacją oraz aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, a także współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi,
e) przygotowywanie i udzielanie, w porozumieniu z Zarządem, Starostą i Sekretarzem, informacji związanych z działalnością Starostwa i Powiatu,
f) udzielanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, informacji publicznej,
g) gromadzenie i analizowanie artykułów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących Starostwa i Powiatu,
h) prowadzenie fotograficznej i filmowej dokumentacji najważniejszych wydarzeń w życiu Starostwa i Powiatu,
i) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i podmiotami w obszarze informacji;

2) promocji, w tym m.in.:
a) przygotowywanie strategii i planów promocji Powiatu,
b) koordynowanie działań w zakresie kreowania spójnego wizerunku promocyjnego Powiatu i współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi,
c) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych Powiatu,
d) promowanie potencjału Powiatu w kraju i za granicą,
e) przygotowywanie i obsługa imprez Powiatu,
f) inicjowanie i inspirowanie własnych przedsięwzięć promocyjnych Powiatu oraz wspieranie promocyjne organizatorów innych przedsięwzięć, które odbywają się na obszarze Powiatu,
g) współpraca przy organizacji imprez Powiatu, których organizatorem są inne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne,
h) koordynowanie działań związanych z udziałem Powiatu i jego przedstawicieli w różnego rodzaju wydarzeniach: rocznicowych, jubileuszowych, kulturalnych i sportowych, zarówno tych o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim,
i) opracowywanie, przygotowywanie i realizowanie kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych,
j) podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z promocją Powiatu,
k) udzielanie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu przez podmioty zewnętrzne,
l) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i podmiotami w obszarze promocji;

3) współpracy międzynarodowej, w tym m.in.:
a) koordynowanie współpracy zagranicznej Powiatu w zakresie promocji, w tym organizacja wizyt zagranicznych oraz przygotowanie i obsługa spotkań po stronie polskiej,
b) inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze współpracą Starostwa i Powiatu z zagranicą,
c) obsługa kontaktów międzynarodowych, a także koordynowanie działań podejmowanych w tym obszarze przez inne komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne,
d) translatorska obsługa dokumentów i spotkań dotyczących współpracy Starostwa i Powiatu z zagranicą.