Zawiadamiam, że w dniu 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach. Ze względów epidemiologicznych zachęcam do śledzenia transmisji obrad online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.


Porządek obrad
XXXIV sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 22 października 2021 r.


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 24 września 2021 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok (Nr druku: 1/XXXIV/21).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok (Nr druku: 2/XXXIV/21).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XXXIV/21).
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr druku: 4/XXXIV/21).
10. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Polickiego w roku szkolnym 2020/2021”.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.


Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego