Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja będzie transmitowana online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

 

Porządek obrad
XLI sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 29 kwietnia 2022 r.


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 25 marca 2022 r. i protokołu XL sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 14 kwietnia 2022 r. 
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 2/XLI/22).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 3/XLI/22).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 4/XLI/22).
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego 2022 r. dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach (Nr druku: 1/XLI/22).
10. „Bezrobocie w Powiecie Polickim w 2021 roku. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2025 oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w 2021 roku”.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.

 

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego