Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja będzie transmitowana online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Porządek obrad
XLIV sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 26 sierpnia 2022 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 24 czerwca 2022 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o środowisku i jego ochronie na obszarze Powiatu Polickiego.
7. Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa.
8. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież oraz Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.
9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Szczecinie na obszarach powiatów Polickiego i Miasta Szczecin za rok 2021 oraz Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gryfinie na obszarach powiatów Gryfińskiego, Polickiego, Myśliborskiego, m. Szczecin za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 2/XLIV/22).
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 3/XLIV/22).
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 4/XLIV/22).
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek (Nr druku: 1/XLIV/22).
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego