Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja będzie transmitowana online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Porządek obrad
XLVII sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 25 listopada 2022 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 października 2022 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 5/XLVII/22).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 6/XLVII/22).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 7/XLVII/22).
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2022 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr druku: 8/XLVII/22).

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 r. (Nr druku: 1/XLVII/22).
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego w 2023 r. (Nr druku: 2/XLVII/22).
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r.” (Nr druku: 3/XLVII/22).
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 sierpnia 2022 r. dotyczącej działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (Nr druku: 4/XLVII/22).
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego