Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja będzie transmitowana online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.


Porządek obrad
XLIX sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 27 stycznia 2023 r.


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2022 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok (Nr druku: 3/XLIX/23).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok (Nr druku: 4/XLIX/23).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 5/XLIX/23).
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra (Nr druku: 1/XLIX/23).
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki” (Nr druku: 2/XLIX/23).
11. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2022 r.
12. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Policach w 2022 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.

 

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego