Zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, w sali nr 203, na II piętrze.


Porządek obrad
XXV sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 23 grudnia 2016 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 25 listopada 2016 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok. (Nr druku: 10/XXV/16)
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok. (Nr druku: 11/XXV/16)
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. (Nr druku: 12/XXV/16)
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. (Nr druku: 13/XXV/16)
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie załatwienia skargi z dnia 19  września 2016 r. dotyczącej działalności p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach. (Nr druku: 2/XXV/16)
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2017 rok”. (Nr druku: 3/XXV/16)
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok”. (Nr druku: 4/XXV/16)
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2017 rok”. (Nr druku: 5/XXV/16)
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2017 rok”. (Nr druku: 6/XXV/16)
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2017 rok”. (Nr druku: 7/XXV/16)
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2017 rok”. (Nr druku: 8/XXV/16)
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2017 rok”. (Nr druku: 9/XXV/16)
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok. (Nr druku: 1/XXV/16)
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego. (Nr druku: 14/XXV/16)
20. Interpelacje i pytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie obrad.


Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego