Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, w sali nr 203, na II piętrze.

 

Porządek obrad
XXXI sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 30 czerwca 2017 r.


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 26 maja 2017 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok (Nr druku: 5/XXXI/17).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok (Nr druku: 6/XXXI/17).
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 7/XXXI/17).

10. Gospodarka nieruchomościami i mieniem Powiatu Polickiego. „Informacja o stanie mienia Powiatu Polickiego”.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr XXIX/242/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 marca 2017 r. (Nr druku: 3/XXXI/17).
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie załatwienia skargi z dnia 13 kwietnia 2017 r. dotyczącej działalności p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach (Nr druku: 4/XXXI/17).
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego (Nr druku: 1/XXXI/17).
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach (Nr druku: 2/XXXI/17).
15. Interpelacje i pytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.


Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego